-->

ශාන්ත සේවියර් දේවස්ථාන පුජා භූමියට පිවිසුම් තොරණ මුල්ගල් තැබිමේ උත්සවය

01 October 2018

අද දින 2018-09-30 නුවරඑළිය ශාන්ත සේවියර් දේවස්ථාන පුජා භූමියට පිවිසුම් තොරණ ඉදි කිරිම සඳහා මුල්ගල් තැබිමේ උත්සවය පවත්වන ලදි.

Leave your comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Contact us

  • Old Uda Pussellawa Rd, Nuwara Eliya,            Sri Lanka
  • +94 522222275
  •  +94 522222274
  •  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Photo Gallery

Send Us A Message

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree