-->

නත්තල් උත්සවය 2018.12.21 නුවරඑළිය මහා නගර සභා

21 December 2018

2018.12.20 වන දින නුවරඑළිය මහා නගර සභාවේ මා විසින් 2002 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද නත්තල සැමරීමේ උත්සවය මෙවර නව මුහුණු වරකින් නුවරඑළිය මහා නගර සභා පරිශ්‍රයේදී ඉතා උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සියලුම මහා නගර සභා නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්, මන්ත්‍රී වරියන්, නිළධාරින් හා සේවක මහත්ම මහත්මීගේ සහභාගීතවයෙන් පවත්වන ලදි.

Contact us

  • Old Uda Pussellawa Rd, Nuwara Eliya,            Sri Lanka
  • +94 522222275
  •  +94 522222274
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Photo Gallery

Send Us A Message

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree